Jag tillhandahåller en “stress-skola” som utgår ifrån boken “Tid att leva” av Fredrik Livheim, Daniel Ek och Björn Hedensjö. Denna kan utföras individuellt eller i grupp. Vi träffas under tio tillfällen under en bestäm period. Jag kan också ha denna stresshantering via Skype eller Zoom om så önskas.

Metoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy fokuserar särskilt på vad som är viktigt i livet, vad man vill och hur man kan hantera de hinder som visar sig på vägen mot ett bättre liv. Jag har gått en utbildning i ACT-baserad coaching.

Kontakta mig om du vill veta mer.