Utvecklingsdag(ar)

Vi går tillsammans igenom syfte och mål med de dagar ni ska ha med er grupp av medarbetare eller kanske ledningsgrupp. Under dagarna kan vi använda oss av verktyg som nämns på denna sidan, beroende på vad syftet är. Vi kan också sätta ihop ett program med föreläsningar och andra typer av övningar och uppgifter utifrån vad ni vill arbeta med i gruppen, kommunikation, konflikter, feedback och/eller ledarskap.

Beteendestilsanalys (DISC)

Genom att du fyller i ett antal påstående, vad stämmer bäst och sämst, så får vi fram en beteendestilsanalys. Obs att det INTE talar om för dig vem du är, utan hur du beter dig. Rapporten beskriver både ditt grundbeteende och ditt anpassade beteende och det kan vara intressant att titta på hur mycket energi du måste använda när du är i ditt anpassade beteende. Det går bra att göra individuella DISC-analyser på individer i en grupp och sen ta fram en grupprapport för hela gruppen, detta brukar leda till en hel del insikter och stor förståelse och brukar underlätta kommunikationen i gruppen. Det kan också vara intressant att starta en coachingserie med en beteendestilsanalys, för att sedan gå vidare med de områden som är aktuella att utveckla.

360 GAP-analys

För modiga chefer och ledare! Här får du ta ställning till ett antal påståenden om dig. Det får dessutom dina kollegor, din chef och dina underställda medarbetare göra. Vi tittar sen på hur du själv uppfattar dig och jämför med hur andra uppfattar dig, dessa skillnader kan ju eventuellt tala om frö dig vad du behöver jobba vidare med. Detta kan också vara intressant inför en coachingserie. Den här analysen är ju speciellt intressant för dig som vill jobba vidare med ditt ledarskap.

Medarbetarundersökning

Jag kan hjälpa dig att utforma och utföra en medarbetarundersökning om du vill ah hjälp med detta. JAg är också med och följer upp den tillsammans med dina medarbetare och utformar en handlingsplan om du vill det. Medarbetarundersökningen utförs förslagsvis med jämna intervaller, hur ofta bestämmer du och det beror ju lite på hur ni ska jobba vidare med den. Några gör den ofta och andra gör den årligen till exempel.

Mentorskap ny chef

Jag har flerårig erfarenhet från att vara chef i politiskt styrd verksamhet och är gärna mentor åt dig som är ny chef eller åt dig som känner att du vill utveckla ditt ledarskap. Vi kommer överens om hur ofta vi ska träffas och formerna för detta. Bord på Småländska höglandet kan vi träffas irl, annars möts vi via telefon, Facetime, Skype eller annan digital plattform. Jag kan stärka och förankra dig i ditt ledarskap och ge dig verktyg för att hantera olika samtal och situationer.

Annat

Har du andra idéer som jag kan hjälpa dig att förverkliga och genomföra så hör av dig! Jag brinner för att utveckla andra!