Jag är certifierad att göra beteendestilsanalyser hos Ensize. Jag gör individuella rapporter, som kan vara ett bra underlag för starten på en serie coaching-sessioner. Jag kan också göra dess individuella rapporter på flera som ingår i en grupp, och då också få ut en rapport över hela gruppen och hur man förhåll sig till varandra. Dessa rapporter är ett värdefullt verktyg för att påbörja kommunikationen i en grupp eller för att få verktyg att utveckla gruppen.

Utifrån era önskemål gör jag en dag eller några timmar som innehåller en presentation av vad DISC är för någonting och workshops eller övningar beroende på vilekt syfte ni har med dagen.

Användbart vid rekrytering, grupputveckling, personlig utveckling och kommunikationssvårigheter.

Kontakta mig för en dialog om er situation och en offert utifrån det.

Jag är certifierad hos Ensize i Pussel DISC.

Verifiera min certifiering