Du kan boka in coaching för ditt team. Bäst resultat blir det för team med 4-5 deltagare. Team-coachingen kan hjälpa din grupp framåt på olika sätt beroende på var ni är, men man fokuserar på problemlösning och på att titta framåt och kan därmed lösa konflikter, vässa formen på gruppen och förbättra lagandan.

Team-coaching passar bra både för grupper som behöver hjälp att ta sig för bi hinder eller för grupper som behöver finna en tydligare väg mot ett uppsatt mål. I team-coachingen lyfter vi fram alla enskilda individers starka sidor och kombinerar dem till en större helhet.

Om du är intresserad av mer information om detta kan vi ha ett informationssamtal gratis på 20 minuter. Om du är intresserad av att boka in team-coaching rekommenderar jag minst tre coachingtillfällen per team a 1 timme, för att uppnå ett hållbart och varaktigt resultat. Snart kommer bokningstillfällen i min kalender.