Vad är då egentligen coaching för nånting?

Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper dig att uppnå tillfredsställande resultat i ditt personliga och/eller yrkesmässiga liv. Genom coachingen fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet. I varje möte väljer du samtalets fokus medan jag lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får dig att handla. Coachning ökar dina framsteg genom att ge dig tydligare fokus och större medvetenhet om dina val. Coaching inriktar sig på var du befinner dig idag och vad du är beredd att göra för att ta dig dit du vill vara i morgon. 

Coaching kan hjälpa dig att t.ex. framtidsfokusera  och lösa problem alternativt finna nya uppslag, uppnå önskade resultat och personliga mål och/eller visioner, förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet, frigöra din potential och använda dina styrkor till fullo eller nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Ett coachingsamtal inleds med att jag, coachen, och du, klienten, kommer överens om ett målområde på ditt initiativ och fortsätter sedan med mer specifika frågeställningar där jag hjälper dig att finna svar. Målområden för coachingen kan vara t.ex. arbete, fritid, relationer eller hälsa, och en mer specifik frågeställning inom t.ex. målområdet fritid kan sedan vara en upplevd svårighet att få tiden att räcka till eller balans mellan arbete och fritid. Det kan också handla om att vilja gå ned i vikt, få bättre relationer eller få pengarna att räcka till. Det är du som styr vilka målområden som tas upp i sessionerna.

Jag följer ICF´s etiska riktlinjer.
International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher

I samtalen använder vi olika coaching-verktyg och tekniker, beroende på vad du vill åstadkomma.

För att nå ett hållbart resultat och en bestående förändring rekommenderar jag minst 4-5 samtal a 60 minuter. Du kan boka tid i min bokningskalender, jag lägger ut lediga tider ca 1 månad framåt i tiden. Om du vill ha mer info innan du förbinder dej till något kan du boka in ett gratis informationssamtal på 20 minuter. Kontakta mig via mail för att boka ett gratis-samtal.