Mer om Anna Kolmodin

Anna, som driver Kolmodins, är socionom och har en bred erfarenhet från kommunal verksamhet, främst inom äldreomsorg och funktionsstöd. Hon har arbetat ”från ax till limpa” och varit biståndshandläggare inom äldreomsorgen, chef inom hemtjänsten (även på särskilt boende) och myndighetschef för handläggare inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS.

Under tiden som myndighetschef i två olika kommuner var Anna ansvarig för att ta fram nya riktlinjer för handläggning enligt SoL och LSS i båda kommunerna , och också för avgiftshandläggningen. Hon hade också själv ärendehandledning med sina grupper.
Som chef i hemtjänsten var Anna bland annat ansvarig för ett projekt med införandet av en central planeringsenhet för detaljplanering i hemtjänsten.
Anna har också jobbat som implementationskonsult på Time Care och implementerat och utbildat i system för schema och bemanning (Time Care Pool och Time Care Planering/Multi Access) och även varit delaktig i genomlysning av bemanningsprocesser för förbättrad bemanningsekonomi.

Läs mer i Annas CV!

Detta har lett till att Anna är van att se på verksamheterna med en helhetssyn och snabbt få grepp om var man skulle kunna förändra och förbättra för att använda våra skattemedel så effektivt som möjligt, skapa rättssäkerhet för medborgaren, men också för att skapa arbetsglädje för handläggare, chefer och medarbetare.

Anna är certifierad coach och certifierad att utföra DISC-analyser och har arbetat med detta i ledningsgrupper i form av utvecklingsdagar och också coachat ledare individuellt inom kommunal verksamhet för att kunna ta grupper och individer framåt. Anna har stort fokus på återhämtning och hållbarhet och är utbildad i mindfulness och ACT.

Läs mer om Annas tidigare erfarenheter under CV och Min story i menyn till höger.