Anna Kolmodin CV

Utbildningar

Socionomexamen
Hälsohögskolan i Jönköping
2009 – 2012

Undersköterska
Komvux Vetlanda
2003 – 2004

Samhällsvetenskaplig linje
Tibbleskolan, Täby
1983 – 1986

Fristående kurser m.m.

Handledda samtal 2 7,5 hp (kursstart 26/8 2021)
Jönköping University

UGL
Aktivt Ledarskap

MI – Motiverande samtal
Region Jönköping

Bättre Lean för Service och Tjänster 5 hp
Högskolan i Borås

Pedagogik 15 hp
Jönköping University

Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Högskolan i Borås

Genus, familj och socialisation i globalt perspektiv 7,5 hp
Höskolan Dalarna

Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre 7,5 hp
Uppsala Universitet

Konflikter och konflikthantering 7,5 hp
Jönköping University

Grundkurs i LSS
JP Infonet

Diverse juridik-kurser: handläggning, sekretess, Förvaltningsrätt m.m.
KommunLex

Bemötande av personer med rättshaveristiskt beteende
Vetlanda kommun

Lokal chefsutbildning
Vetlanda kommun

Certifieringar

ICF – Associate Certified Coach (ACC)
Oktober 2019

Certifierad DISC-analys @ Ensize
December 2018

Tidigare tjänster

Konsult. Socionom. Coach.
Kolmodins
April 2019 – ff
Kommunkonsult. Ledarutvecklare. Individuell coachning. Grupputveckling. Eget företag.

Implementationskonsult
Time Care AB
4 november 2019 – 26 september 2021
Implementerar och utbildar i Time Care Pool och Time Care Multi Access/Planering och alla tillhörande moduler. Målgrupp framför allt huvudadministratörer, chefer och schemaläggare. Delaktighet i kartläggning av bemanningsprocesser och skapande av bemanningshandböcker. Schemaläggning och bemanningsekonomi.

Områdeschef hemtjänst
Vetlanda kommun
April 2018 – Okt 2019
Chef för en hemtjänstgrupp och en grupp för central detaljplanering i hemtjänsten. Jag byggde upp denna verksamhet, rekryterade planerare och var delaktig i implementationen av Lifecare Planering och överflyttning av planering från grupperna till denna nya centrala enhet.

Avdelningschef Myndighetsavdelningen
Växjö kommun
Aug 2017 – Mars 2018
Chef för biståndshandläggare, LSS-handläggare och systemförvaltare för ProCapita. Delaktig i genomlysning av riktlinjer för handläggningen enligt SoL och skapandet av nya riktlinjer. Ärendehandledning i grupp för både SoL-handläggare och LSS-handläggare.

Myndighetschef
Vetlanda kommun
Nov 2014 – Aug 2017
Chef för biståndshandläggare äldreomsorg, LSS-handläggare, handläggare för socialpsykiatri, avgiftshandläggare och administratörer. Genomlysning av riktlinjer både för äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Skrev nya riktlinjer för avgiftshandläggningen, vilket inte gjorts på många år. Ärendegranskning med politiken. Dragning av ärenden i nämnden. Ärendehandledning med alla handläggare i grupp. Projekt för att öka arbetsglädje och minska sjukskrivningar. Var också delaktig i införandet av IBiC. Startade upp nätverk för myndighetschefer. Var kontaktperson för LOV-utförare inom hemtjänsten.

Områdeschef hemtjänst
Vetlanda kommun
Feb 2012 – Okt 2014
Initialt ersättare på särskilt boende och korttids för frånvarande chef och sedan för olika hemtjänstgrupper, varierande över tid, men längsta perioden för två hemtjänstgrupper och en nattpatrull. Delaktig i förändringar i verksamheten och diverse förbättringsarbeten.

Biståndshandläggare
Vetlanda kommun
Maj 2011 – Feb 2012
Biståndshandläggning enligt SoL inom främst äldreomsorg, men även handläggning av färdtjänstärenden.

Undersköterska
Vetlanda kommun
Sep 2006 – Aug 2008
Undersköterska på både särskilt boende, korttidsverksamhet, men mest inom hemtjänsten.

Skötare
Nömmebergs vårdhem
2005 – 2006
Skötare på privat boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar och demenssjukdomar.

Systemtekniker digital-tv
comhem AB
1998 – 2001
Var med och byggde upp miljön för digital-tv när det var nytt. Jobbade med både hårdvara och mjukvara och var en period ansvarig för testmiljön för användargränssnittet för boxarna. Byggde upp en databasmiljö för att hålla ordning på muxar och kodare osv., som levde kvar sen i många år. 🙂 Arbetade med beredskap.

Systemadministratör Unix
Telia Promotor
1997 – 1998
Systemadministratör för Telia Promotors Unix-miljö som bland annat inrymde utvecklingen av talsyntes. Främst Solaris, men även inhopp i Windowsmiljön då och då.

Kundtjänstansvarig Passagen
Telia Passagen
1995 – 1997
Var med och byggde upp kundtjänsten för Telias första internettjänst Passagen. Skapade HTML-guider för användarna, var med och hanterade medlemskonton och administration, delaktig i skapandet av avtal för användare m.m. Utbildning av externt callcenter om internet m.m.