”Vi vill göra det kommunala arbetet roligt, effektivt, hållbart och rättssäkert!”

Kolmodins erbjuder konsulttjänster med inriktning mot kommunala verksamheter, främst inom myndighetsutövning och äldreomsorg samt funktionsstöd.

Chefsstöd/mentorskap/coachning
Vi kan agera stöd åt ny chef i kommunal verksamhet, eller till chef som vill vidareutvecklas och behöver stöd eller coachning. Läs mer!

Kvalitetsledningssystem
SOSFS 2011:9. Vi tar fram riktlinjer och rutiner och mallar för egenkontroll, avvikelsehantering och uppföljning för just er verksamhet.

Förändringsarbete
Vi kan gå in som projektledare i förändringsarbete, eller som stöd i desamma, till exempel införandet av nya system, men även organisationsförändringar m.m.

Handledning
Professionsutvecklande handledning för grupper enligt den dialogiska reflektionsmodellen. Lagom för grupper på ca 5-7 personer. Läs mer!

Verksamhetsgenomlysning
Vi genomför genomlysningar av verksamheter genom processkartläggning, intervjuer, ärendegranskning m.m.

Utveckling ledningsgrupp
Vi jobbar med er ledningsgrupp i kombination med DISC-analys om så önskas, vi coachar team eller individer i kombination med detta.

Interim chef
Anna kan gå in som interim chef, då främst inom äldreomsorgen eller på myndighetssidan (SoL och LSS).

Riktlinjer och rutiner, skrivelser och rapporter.
Vi kan vara behjälpliga vid framtagandet av nya riktlinjer och även rutiner utifrån gällande riktlinjer inom äldreomsorgen och även andra typer av skrivelser eller rapporter.

Naturligtvis anpassar vi våra insatser till precis det ni behöver. Alla tjänster vi utför genomsyras av en strävan efter arbetsglädje för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet i den kommunala verksamheten, naturligtvis i förhållande till gällande lagstiftning.

Anna, som driver Kolmodins, är socionom och har en bred erfarenhet från kommunal verksamhet, främst inom äldreomsorg och funktionsstöd. Hon har arbetat ”från ax till limpa” och varit biståndshandläggare inom äldreomsorgen, chef inom hemtjänsten (även på särskilt boende) och myndighetschef för handläggare inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS, men också implementationskonsult på Time Care (schema och bemanning).

Mer om Anna Kolmodin.