Att göra en 360-graders GAP-analys kräver ett visst mod. Detta är främst till för ledare som vill få en uppfattning om hur deras bild av sig själv skiljer sig från omgivningen. Du svara på frågor om dig själv, dina kollegor svara på frågor om dig, likaså din chef och dina underställda. Sen jämförs resultatet va dina svar med övrigas svar och så tittar man på hur det skiljer sig. Om man vill kan man utifrån detta coachas för att jobba med et som man tycker är viktigt att förändra. Man kan, när lite tid har passerat, göra en ytterligare GAP-analys för att se om och hur resultatet förändrats.

Vill du veta mer? Hör av dig för förslag och offert!